Opphavsrett

Når du bruker nettsiden så bekrefter du samtidlig at du aksepterer dette vilkår for bruk av nettsiden:

Denne nettsiden inklusive innhold, urval og ordning av inneholdet eies helt av Gulpriset.nu. Vi forbeholder alle rettigheter til materiallet. Alt materiell som gulpris har lagt ur på denne nettsiden vernes av immaterielsrettslig lovstifning.

 

Men unntak for hva som nevns i neste delen er det forbudt å - uten Guldpriset.nu skriftlig samtykke - kopiere, oversette, bearbete, endre, distribuere eller lagre hele eller deler av innholdet på nettsiden - uavsett men hvilken teknikk det skjer.

 

Det er tillatet å legre eller kopiere begrensne deler ab denne nettsiden for ikke-kommersjel bruk. Det er tillatet å anvende mindre deler fra nettsiden for å lenke til denne nettsiden direkt eller via søketjenst på internett, endest i den forståelse som anses som nødvendig.

 

Guldpriset.nu ser alvorlig på en utillatet anvendning av inneholdet på nettsiden og iversetter tiltak mot den som gjör det. Guldpriset.nu kan iversette rettslige tiltak vid utillatet anvendning. Det er t.eks ikke tillatet å bruke Guldpriset.nu for å spionere Guldpriset uansett anvendningsområdet!